Utveckla din kunskap

Elektricitet kan vara farligt och leda till brand och skador.
Gå våra kurser i elsäkerhet och elteknik!

Den som ska utföra någon
form av icke elektriskt
arbete i en elektrisk anläggning
behöver ändå kunskap och
medvetenhet om de risker som
kan förekomma. Våra kurser
ger dig de kunskaper du
behöver för att undvika
olyckor

 

Pär Trässman
Besiktningsman auktoriserad av
Elektriska nämnden 

Boka våra kurser i Elsäkerhet och elteknik

En grund för att undvika
skador och olycksfall
är att samsyn och
kunskap finns hos personal
som arbetar på en
elanläggning. ESA är ett
viktigt planeringsverktyg.

 

Ulrika Berglund

Ägare, systemvetare
och mångsysslare

Rulla till toppen