ESA Fackkunnig Grund

ESA Fackkunnig Grund

ESA Fackkunnig Grund

by
200 200 people viewed this event.

ESA 19 Fackkunnig ger dig kunskaper i hur ett arbete ska planeras och organiseras för att utföras säkert enligt Elsäkerhetsanvisningarna (ESA). Genom att följa ESA så uppfyller arbetsgivaren de krav som finns i arbetsmiljölagen om att vidta de åtgärder som krävs för att undvika olycksfall.

Kursmål och innehåll
Efter utbildningen ska deltagare förstå och använda sina kunskaper för att planera och organisera arbetet för olika arbetsmetoder i att förebygga och undvika elolyckor och driftstörningar.

Utbildningens olika moment är: Elfaran, Olycksfall, ESA (förklaring och bakgrund), Ansvarsfrågan, Funktioner och organisation, Planering av arbete, Riskhantering, Säker kommunikation, Checklistor och bevisväxling, Skötselåtgärder, Arbetsmetoder (AMS, ANS, AUS och Parallella ledningar).

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapstest. Godkänd deltagare erhåller personligt certifikat med en giltighetstid på 3 år.

Event registration closed.
 

Date And Time

2023-09-28 - 08:00 to
2023-09-29 - 16:00
 

Registration End Date

2023-09-25
 

Event Types

 

Event Category

 

Event Tags

 
Download Events iCal

Share With Friends

Rulla till toppen