ELSÄKERHET – REGLER

Regelverk för elsäkerhet. Elsäkerhet är mycket viktigt i spänningssatta anläggningar. Nedan hittar du Elsäkerhetsverkets regler och föreskrifter som gäller.

Regelverk för elsäkerhet

Här kan du läsa om vilka lagar och regelverk som styr elsäkerheten för vår verksamhet.

Lag och förordning

Elsäkerhetslag (2016:732) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Elsäkerhetsförordning (2017:218) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Elsäkerhets-verkets föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter sätter ramar för hur

  • starkströmsanläggningar ska vara utförda för att säkerställa att människor och egendom inte skadas
  • anläggningsägaren ska utöva tillsyn av sina elanläggningar så att de fortsätter att vara säkra.

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns även krav om elinstallation och elinstallationsföretag.

Förutom Elsäkerhetsverkets krav ska också en elektrisk anläggning utföras i enlighet med gällande svenska standarder.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (nytt fönster)

Svensk standarder på Swedish Standards Instituts webbplats (nytt fönster)

Lagstiftningen tydliggör att den som äger (innehar) en elanläggning ska utfärda särskilda anvisningar för att förebygga skada som kan orsakas av el om anläggningen kräver det.

Eftersom Elsäkerhetsverkets föreskrifter är ramföreskrifter (till exempel ställs där minimumkrav på avstånd mellan elledning och elektrifierad byggnad) kan den som äger elanläggningen ställa högre kompletterande krav än de som anges i föreskrifterna.

Svenska kraftnät ställer utökade krav. Vi gör det därför att det svenska transmissionsnätet är en samhällsviktig infrastruktur och störningar på detta kan ge omfattande konsekvenser för det övriga samhället. Vi gör det också för att slå vakt om säkerheten för de människor som lever, bor eller verkar nära våra anläggningar.

Svenska kraftnäts utökade krav gäller såväl vår egen verksamhet som verksamheter och aktörer som kan påverka/påverkas av våra anläggningar. Det innebär till exempel att Svenska kraftnät ställer större krav på avstånd mellan elektrifierade byggnader och konstruktioner än vad som anges i föreskrifterna.

Du hittar informationen om våra utökade krav på sidorna för elsäkerhet. Du kan även vända dig direkt till Svenska kraftnät om du har frågor om våra utökade krav. Granskad 28 maj, 2020

Boka våra kurser i elsäkerhet här >>

Rulla till toppen